Laddar ... Vänta ...

Populära kategorier

Vårt nyhetsbrev


Villkor

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Nedanstående villkor reglerar Kundens bruk av material som köpts och laddats ner från Bulls Press Shop, hädanefter kallat Bulls. Dessa villkor gäller så länge inget annat skriftligen avtalats med Bulls.

Betalningsvillkor

Du behöver inte använda kreditkort eller andra betalningsmetoder. Kunder till Bulls erhåller faktura i efterskott. Det är enbart tidningar och andra registrerade kunder som får köpa på kredit och i enskilda fall kan det krävas en kreditupplysning innan köpet godkänns och produkter kan laddas hem.

Pris och leverans

Alla priser är angivna exklusive moms. Alla leveranstider som anges ses som enbart preliminära. Mottagna beställningar levereras normalt samma dag. Betalningen erlägges i efterskott efter mottagen faktura från Bulls och räknas som netto kassa. Dröjsmålsränta med 1,5 % per månad utgår efter förfallodagen.

Rättigheter

Kunden äger icke rätt att försälja eller överlåta någon del av det material eller rättigheter, som upplåtits till Kunden genom detta avtal, ej heller att använda materialet på annat sätt än för engångspublicering. Det till Kunden levererade materialet är copyrightmärkt och Kunden har ej rätt att göra någon som helst ändring i copyrightlinjen.